No Image

برای رسیدن باید مقصد داشت

۱۵ آذر ۱۳۹۴ فرزاد نجاریان 0

موفقیت بیشتر و بزرگتر، نیازمند تصمیم گیری‌های بزرگ‌تر است. تصمیم گیری‌های بزرگتر یعنی انتخاب دشوارتر. یعنی کنار گذاشتن گزینه‌های بزرگ و ارزشمند به نفع گزینه‌هایی […]