بارانی که خیس نمی‌کند!

۲۲ مرداد ۱۳۹۲ نیوشا لایقی 0

“اتاق باران” در موزه هنرهای مدرن نیویورک بازدیدکنندگان خود را خیس نمی‌کند.  در موزه هنرهای مدرن نیویورک، اتاقی به نام “اتاق باران” تعبیه شده است […]