No Image

پیرترین وامبت جهان

۱۸ آبان ۱۳۹۲ فرزاد نجاریان 0

وامبت ها پستانداران کیسه داری هستند که نزدیک ترین خویشاوند آنها کوآلا است. اما وامبت‌ها، برخلاف کوآلاها، فقط روی زمین زندگی می‌کنند و نقب می‌زنند. […]