هدف نامه شماره ۳ برای موفقیت باید هدف داشت

“قانون پانزده دقيقه”

این قانون یعنی قدرت تغییرات کوچک! تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت ملت‌ها را تعیین میکند.

اگر روزی پانزده دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییر در خود را به خوبی احساس خواهید کرد. اگر روزی پانزده دقیقه از کارهای بی اهمیتتان کم کنید، ظرف چند سال موفق میشوید.

اگر روزی پانزده دقیقه را به یادگیری زبان اختصاص دهید، از هفته‌ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

اگر روزی پانزده دقیقه پیادهِرویِ سریع کنید، از هفته‌ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

اگر روزی پانزده دقیقه با مطالعه، سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های بزرگی در یادگیری می‌رسید.

زیبایی روش پانزده دقیقه در این است که آن قدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی‌اندازید.

از همین حالا شروع کنید!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


18 − 8 =