هدف نامه شماره ۲ برای موفقیت باید هدف داشت

درباره پرورش گیاه بامبو چیزی شنیده‌اید؟

وقتی کشاورز چینی بذر درخت بامبو را می‌کارد یک سال تمام به زمین آب می‌دهد، که اگر یک روز هم آب به این بذر نرسد می‌میرد. بعد از گذشت یک سال هیچ اثری از گیاه بر روی زمین نمی‌بیند اما نا امید نمی‌شود و یک سال دیگر هم به این بذر آب می‌دهد. سال دوم هم هیچ اثری از گیاه نمی بیند!! باز هم نا امید نمی‌شود و به تلاش خود برای آبیاری و مراقبت از این بذر ادامه می دهد.

۳ سال دیگر هم آبیاری و مراقبت را انجام می دهد. تا اینجا شد ۵ سال مراقبت روزانه بدون دیدن کمترین نتیجه ای…

اما دقیقا بعد از ۵ تا ۳۶۵ روز، ناگهان بعد از شش هفته این درخت قامتی ۳۰ متری به خود می گیرد!!!!

گرفتن درس از کشاورز چینی با خودتان

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


نه − 7 =