هدف نامه شماره ۱۳

اگر قرار باشد
خوبی ما وابسته
به رفتار دیگران باشد
این دیگرخوبی نیست
بلکه معامله است.

دانستن کافی نیست:
باید اقدام کرد، تنها با خواندن و دیدن و شنیدن به جایی نمیرسی، باید دست به کار شوی،

به خاطر داشته باش:
هدف هایی که برنامه اجرایی برایشان نداری، فقط یک خیال هستند…!

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


13 + پانزده =