نمایشگاه خودرو ۲۰۱۲ پکن٬ چین

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

در نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۲  از ۱۲۰ مدل خودروی جدید رونمایی شد که ۳۶ خودرو مربوط به شرکتهای غیر چینی هستند. عمده خودروها، از گروه خودروهای مفهومی و خودروهای دوست‌دار محیط زیست به شمار می‌روند. در سال گذشته میلادی فروش خودرو در چین ۲٫۵ درصد افزایش یافت. چین طی چندین سال اخیر به بزرگترین بازار خودروی جهان تبدیل شده است. نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۲ در حالی امسال برگزار می‌شود که دولت چین چندی پیش فعالیت خودروسازان خارجی را در این کشور محدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۲ تا دوم ماه می امسال برپا خواهد بود.

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران ســان | www.IranSun.net   گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net گروه اینترنتی ایران ســــــــان | www.IranSun.net

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


دو × سه =