خنده نامه جدید و داغ جهت شادی آخر هفته!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

جانم؟! منو صدا کردین؟

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

ای خدا خستس …! میفهمی …

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

داداش پیچیدش کردی !

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

ایشون هم حیوون خونگیشون این سوسکه هست!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

محل عبور عابرین خوشحال

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.netمجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

دمبل دست ساز و مبتکرانه !


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


تو رو به سگارو قسم میدم نرو دختر …


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

گرفتید این چیه؟؟


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

فک کنم راننده هنوز فک میکنه ماشین پارکه و نباید آفتابگیرارو برداره!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

از موقع شروع بارون هنوز از جاش تکون نخورده! این ینی یه چشم انتظار واقعی!


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

در این عکس چند الاغ میبینید ؟

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

داداش خیلی سختش کردی! نیاز به اینهمه پیچیدگی بود آیا؟


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

اتوهای خونگیشون رو آوردن بیرون بچرن :)))

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

وای فایم داشته باشه شب همینجا میخوابم!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

محاله بذارم دوباره منت کشی کنی !

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مثکه کمبود شوهر بحران سراسری دنیاست! بوسمار؟!!

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

گشت ارشاد در خارج ! خدا قسمت کنه

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

چرا مبل؟! تماشا داره مگه؟


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

اگه گفتید چجوری اینجوری کرده؟؟

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

جون داداش بس کن داریم پاره میشم از خنده :))))

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

در واقع این دیگه آچار نیست آ چهارده یا حتی آ چهله !! هار هار

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

وقتی یه حلزون از یه حباب رفع تشنگی میکنه ….


مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

بدبختا نمیدونن داره معطل میکنه تا مامانش بیاد !

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

زت زیاد تا هفته آینده

آخر هفته خوبی داشته باشید ایرانسانی های عزیز.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


19 + 12 =