تصاویری از ورود گوسفندی تا آهنربایی به طرح ترافیک!

از ابتدای امسال بر اساس مصوبه شواري اسلامي شهر تهران و تأييد فرمانداري ورود کنندگان غير مجاز به محدوده طرح ترافيک علاوه بر اينکه توسط پليس جريمه مي شوند بايد نسبت به پرداخت عوارض نیز اقدام کنند.

تشدید برخورد با ورود غیرمجاز به منطقه طرح ترافیک در راستاي کاهش ترافيک و آلودگي هواي شهر تهران انجام مي شود و بر اساس آن افرادي که به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح ترافيک مي شوند علاوه بر جريمه ۲۰ هزار توماني، بايد عوارض ورود غير مجاز به طرح ترافيک را نيز بپردازند.

افراد متخلف در ۲۴ ساعت اول ورود به منطقه طرح دو برابر مبلغ خريد آرم طرح ترافيک روزانه جريمه مي شوند و بعد از گذشت ۲۴ ساعت این رقم به چهار برابر افزايش می یابد. با این حال گروهی با روش هایی پلاک خودروی خود را پنهان یا مخدوش می کنند و وارد این محدوده می شوند. اقدامی که با برخورد پلیس همراه خواهد بود. مهناز رحیم لو عکاس میزان گزارشی مصور از ترفندهای برخی برای ورود به محدوده طرح ترافیک برداشته که در زیر می بینید.

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

منبع: فرادید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


ده − 6 =